మగువ మేల్కొలుపు

శుభాల మాసమా సుస్వాగతం

రమజాను మాసమా స్వాగతం, రోజాల మాసమా స్వాగతం, శుభకరాల మాసమా స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా ఎవరైనా వస్తున్నారంటే అది సంతోషకరమైనదిగా భావించబడుతుంది. వారిని స్వాగతించడానికి అనేక గొప్ప ఏర్పాట్లు చేయబడతాయి. ఇక్కడ పవిత్ర రమజాన్‌ మాసం గురించి ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. దాని రాక కేవలం ఒక ముస్లింకే కాక, ముస్లిం జాతి మొత్తం ప్రపంచంలోకి ప్రతి వ్యక్తికి విశ్వవ్యాప్తంగా శుభప్రదమైన, లాభదాయకమైన, సందేశం ఇస్తుంది. రమజాన్‌ మాసం ఖుర్‌ఆన్‌ అవతరించిన మాసం. నిగ్రహం, భక్తి, ధర్మనిష్ట, పాపభీతి, పరామర్శించడం, దయ, కరుణ, ప్రేమానురాగాలు, ఉపకారం, …

Read More »

అనుమానం – స్టొరీ

‘ఓ వదినా, చిన్నీని మీ బెడ్‌ మీద పడుకోబెడుతున్నా! బిట్టూకు టిఫిన్‌ ఇచ్చి వస్తా. అయ్యో పాల సీసా మరిచిపోయా ఇప్పుడే తెస్తా’ అని సరిత తానుండే పక్క ఫ్లాట్‌లోకి వెళ్ళబోయింది. వంటింట్లోనుంచి కొంగుతో చేతులు తుడుచుకుంటూ వస్తూ ‘పాల సీసా వద్దూ ఏమీ వద్దు అది లేస్తే నేను పాలు గ్లాసుతో తాపిస్తా. అదిప్పుడు పెరుగుతుంది. డాక్టర్లు బాటిల్స్‌ వాడవద్దని ఎంత హెచ్చరిస్తున్నా మనం వింటే కదా? నువ్వు త్వరగా వెళ్ళు బిట్టూ నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. అసలే వాడు నెమ్మదిగా …

Read More »

నమ్మిన వారికి నమ్మినంత

మనిషిని నమ్మితే ఏముందిరా! మబ్బును నమ్మినా ఫలితముందిరా!! మానవుని జీవితంలో నమ్మకం అనే దానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. నమ్మకం ఉన్నవాడే జీవితంలో అనుకున్నవన్నీ సాధించగలడు. ఒక వ్యక్తిని నమ్మినా లేక ఒక శక్తిని నమ్మినా, ఒక సమాజాన్ని నమ్ముకున్నా ఆఖరికి తనను తాను నమ్ముకున్నా నమ్మకమనేది మనిషి ధృడ నిర్ణయంపై ఆధారపడి వుంటుంది తప్ప మరేమీలేదు. కనుక మనిషి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా అల్పమైనదిగా భావించకూడదు. ఉదాహరణకు ఒక భార్య తన భర్తను నమ్ముతుంది. తన భర్త తనను ఆదరిస్తాడని, తనను …

Read More »

స్పెషల్ స్టొరీ: ఆపదలే ఆయుధం

‘‘అల్లాప్‌ా మీపై  ఉపకారం  చేశాడు.  ఆయన మీకు విశ్వాస సంపదను ప్రసాదించాడు’’. (17:49) ఇది ఎంతో సౌభాగ్యకరమైన విషయం. దీన్ని విజ్ఞులే అర్ధం చేసుకోగలరు. విశ్వాసులు తిరస్కారులను చూసి అల్లాప్‌ాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి.  అల్లాప్‌ా తమకు రుజుమార్గం చూపాడు. విశ్వాస సౌభాగ్యంతో సుసంపన్నం చేశాడు. కాని అవిశ్వాసుల పరిస్థితి అలా కాదు.  వారు అల్లాప్‌ా పట్ల తిర స్కార వైఖరినవలంభిస్తారు.  అల్లాప్‌ా గుణాలను తిరస్క రిస్తారు. ఉపాధి ప్రదాత, సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లాప్‌ాతో పోట్లాటకు దిగుతారు.  ఆయన  ప్రవక్తలు, గ్రంథాలను తిరస్కరిస్తారు. ఆయన ఆదేశాలకు …

Read More »

ప్రత్యేక కథనం: ఆత్మహత్య ఘోరపాపం

ఎవరైనా తమ ప్రాణాలను తాము బలవంతంగా తీసుకోవడాన్నే ‘ఆత్మహత్య’ అంటారు. ఈ రోజుల్లో ఆత్మహత్య చేసు కోవడం   ఒక  అంటువ్యాధిలా  ప్రబలి పోతోంది. ఏ పేపర్‌ తిరగేసినా, టీవిలో ఏ ఛానెల్‌ చూసినా ఆత్మహత్యలు ప్రధా నంగా ఉంటున్నాయి. జీవితం రంగుల మయం,  కష్టసుశాల  మిశ్రమం. సుఖ దుఃఖాలు లాభనష్టాలు  సహజం. ఈ జీవితం దేవుడిచ్చిన వరం.  సమస్యలకు భయపడి ఆందోళనతో ఆత్మహత్య కోరితే సమస్యలు పరిష్కారం కావు. చీకటి లేకుండా ఉదయం రాదు. ఓటమి లేనిదే విజయం లేదు. దైవం ప్రసాదించిన ఈ …

Read More »

మంచి మనుషులు – స్పెషల్ స్టోరీ

1)     దైవాన్ని స్మరించేవారు,  స్మరించని వారి పోలిక ప్రాణమున్న జీవులు, ప్రాణం  లేని  మృతుల్లాంటిది. (బుఖారి` హజ్రత్‌ అబూమూసా అష్‌అరీ(ర) 2)     దేవుడు  ఇలా అంటున్నాడని దైవ ప్రవక్త(స) అన్నారు:‘నేను నా దాసుడు తలచేవిధంగా అతని తలంపుకు దగ్గరిగా ఉంటాను. దాసుడు నన్ను జ్ఞాపకం  చేసుకున్నప్పుడు నేనతని వెంట ఉంటాను. అతను నన్ను తన మనసులో జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు నేనతణ్ణి నా మదిలో గుర్తుచేసుకుం టాను. అతను  గనక  నన్ను సమా వేశంలోగుర్తుచేసుకుంటే నేనతన్ని దానికన్నా శ్రేష్ఠమైన సమావేశంలో గుర్తు చేసుకుంటాను. …

Read More »

విజ్ఞానమే వెలుగు అజ్ఞానమే చీకటి

ఇస్లాంకు పూర్వం అనేక జాతుల్లో స్త్రీలకు ఆస్తి హక్కు ఉండేది కాదు. వారి ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే ఎవరైతే శత్రువులతో ధీటుగా పోరాడుతారో, జాతిని రక్షించే బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారో వారికే ఆస్తి హక్కును, కుటుంబాన్నిపోషించే హక్కులు కలిగివుండాలి. అంటే శారీరక బలం, పోరాడే శక్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత   ఉండేది. దీనిని జాతుల గర్వకారణంగా, అధికారాన్ని జయించటానికి సాధనంగా భావించేవారు. ఏ జాతి అయితే విద్యా నైపుణ్యాల నుండి దూరంగా  ఉంటుందో  సంఖ్యాపరంగా ఎంత పెద్దగుంపు ఉన్నా కాని దాని యొక్క సామర్థ్యం విలువ మట్టికుప్పలాంటిది. అది …

Read More »

పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి…. ప్రవక్త(స) వారి ఆచరణ

అల్లాప్‌ా మానవులకు  ప్రసాదించిన అను గ్రహాల్లో మహోన్నతమైన,  మహత్తరమైన వరం ‘ఆరోగ్యం’. అంతేకాదు ఇది ఆయన అమానతు కూడా! దీన్ని పరిరక్షించుకోవడం లోనే  మానవుల  ఇహపర సాఫల్యాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.  ఆరోగ్యం  పట్ల ప్రత్యేకశ్రద్ధ కనబరచాలని దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌(స)  ఉపదేశించారు. దానికోసం ఆయన(స) అనేక చికిత్సా విధానాలను  సూచించారు.  మానవ జీవితానికి అసలు  ఊపిరి  బుద్ధీ వివేకాలు, నీతి నడవడిక, చైతన్యం విశ్వాసాలే. ఇవి సక్రమంగా ఉండా లంటే  శారీరక  ఆరోగ్యస్థితి బాగుం డాలి. బుద్ధీవివేకాల వికాసం, నీతి రీతుల  ఆచరణ, ధార్మిక విధుల …

Read More »

గురువే మార్గదర్శి

ఈనాడు  స్వలాభం వల్ల,  స్వార్థం వల్ల ఉపాధ్యాయులు   విద్యార్థుల  మధ్య ఉండవలసిన సంబంధాల ప్రాముఖ్యత, దాని ఔన్నత్యం క్షీణిస్తూ ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.  ఈ  విషయంలో ఉపా ధ్యాయులు గౌరవప్రదమైన తమ స్థానాన్ని, తమ  బాధ్యతలను  అవగాహన చేసు కోవడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు.  మరొకవైపు విద్యార్థులు కూడా ఉపాధ్యాయుల ఔన్న త్యాన్ని,  వారి   స్థానాన్ని,  వారి  గౌరవాన్ని గ్రహించటంలేదు. దాని కారణంగా విద్యా ర్థులు, ఉపాధ్యాయులను అగౌరవపరిచే వారిని హేళన చేసే వార్తలు తరచూ మన దృష్టికి వస్తున్నాయి.  ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య సత్సంబంధాలు …

Read More »

దేశమంటే… థాయ్‌లాండ్‌

ముస్లిం దేశాలతో థాయ్‌లాండ్‌ సత్సంబంధాలు హలాల్‌ పదార్థాల మార్కెటింగ్‌ ఇస్లామిక్‌ బ్యాంకింగ్‌ సిస్టమ్‌ ` హమీదాబేగం, గోదావరిఖని థాయ్‌లాండ్‌లో మన దేశవాసులలాగే చేతులు జోడిరచి స్వాగతం పలుకుతారు. భారతీయ, బుద్ధ సంస్కృతి కలగలిసి ఉంటుంది. థాయ్‌వాసులు అతిథిని దైవంగా భావించి సత్కార్యాలు చేస్తారు. వీరి ఆతిథ్యం మనల్ని మన ఇంట్లోనే వున్న భావనను కలిగిస్తుంది. ఇంతగా వీరు అతిథుల్ని ఆదరిస్తారు. పరిచయస్తులే కాక అపరిచితుల్ని సైతం వారు ఎంతో ఆత్మీయంగా పలకరిస్తారు. థాయ్‌వాసుల్లో హెల్పింగ్‌ నేచర్‌ (సహాయపడే తత్వం) ఎక్కువ. థాయ్‌లాండ్‌ ఎంత అందమైన …

Read More »